Zásady ochrany osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji souhlas Asociaci manažerek a manažerů udržitelnosti, (dále „Asociace“) se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním formuláři za účelem informování o další spolupráci, zasílání informačních materiálů o akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku na zadaný e-mail nebo telefon. Souhlas se uděluje po dobu 5 let nebo až do jeho odvolání. Před udělením souhlasu jsem byl/a informován/a o zpracování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, která nahrazuje směrnici 95/46 / EC (obecné nařízení o ochraně údajů). Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

  • kdykoliv odvolat udělený souhlas,
  • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
  • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
  • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
  • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
  • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
  • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.