Co je Akademie managementu udržitelnosti?

Akademii organizuje Centrum managementu udržitelnosti a etiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Na zajištění programu se podílí také tým české Asociace manažerů a manažerek udržitelnosti. Jedná se o komplexní výukový program. Skladba bloků je hluboce zakořeněná v manažerském procesu. Témata vychází ze současného stavu poznání o managementu udržitelnosti a jsou připravována ve spolupráci s akademiky a špičkovými odborníky z praxe.