Kterou organizaci chcete posunout k udržitelnosti?

Akademie pro firmy
Vzdělávací program pro korporátní manažerky a manažery všech úrovní. Ideálně by alespoň část odpovědnosti mělo tvořit plnění cílů v udržitelnosti nebo CSR firmy.
Akademie pro univerzity
Vzdělávací program pro agenty změny z univerzit, vysokých škol a dalších akademických institucí. Zaměřuje se na všechny klíčové univerzitní oblasti a aktivity.
Akademie pro municipality
Vzdělávací program pro širokou škálu aktérů z oblasti měst, obcí, krajů a příspěvkových organizací. Je určen pro politiky, lidi na úřednických i manažerských pozicích.

Co je Akademie managementu udržitelnosti?

Akademii organizuje Centrum managementu udržitelnosti a etiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Na zajištění programu se podílí také tým české Asociace manažerů a manažerek udržitelnosti. Jedná se o komplexní výukový program. Skladba bloků je hluboce zakořeněná v manažerském procesu. Témata vychází ze současného stavu poznání o managementu udržitelnosti a jsou připravována ve spolupráci s akademiky a špičkovými odborníky z praxe.