Síň slávy managementu udržitelnosti

Naše asociace se rozhodla oceňovat osobnosti, které se svým celoživotním dílem výrazně zaslouží o rozvoj udržitelnosti a managementu udržitelnosti v České republice. Takové ocenění v naší zemi zatím chybí a my tuto mezeru zaplňujeme. Plníme tak mimo jiné naší misi, kterou je podpora manažerek a manažerů udržitelnosti a propagace této profese.
Naše asociace se rozhodla oceňovat osobnosti, které se svým celoživotním dílem výrazně zaslouží o rozvoj udržitelnosti a managementu udržitelnosti v České republice. Takové ocenění v naší zemi zatím chybí a my tuto mezeru zaplňujeme. Plníme tak mimo jiné naší misi, kterou je podpora manažerek a manažerů udržitelnosti a propagace této profese.

Miroslav Růžička

Jako prvního člena do Síně slávy uvádíme Miroslava Růžičku, který se zasloužil o transformaci energetického hospodářství Národního divadla v Praze. Pod jeho vedením byla také provedena rekonstrukce významné veřejné budovy (Státní opery), jejíž dokumentace byla vůbec poprvé v ČR provedena v systému Building Information Modeling. 

Projekty vedené Miroslavem Růžičkou dokázaly ušetřit na provozních výdajích Národního dovadla více než 100 milionů korun. Dále přinesly výrazné úspory zdrojů, jako jsou plyn, elektřina nebo pitná voda. Tyto projekty stále běží a každý měsíc přinášejí další úspory. Práce Miroslava Růžičky jednoznačně přinesla zásadní snížení ekologické zátěže provozu komplexu budov Národního divadla, snížení nákladů na provoz a údržbu, snížila poruchovost zařízení, a výrazně zvýšila kvalitu vnitřního prostřední pro návštěvníky a zaměstnance dovadla.

Miroslav Růžička také prosadil instalaci vůbec první velké fotovoltaické elektrárny v centru Prahy. Panely jsou velmi chytře součástí hydroizolace střechy. Takže tento projekt kromě výroby elektřiny ještě izoluje a zatepluje střechu. Jak říká pan Růžička, „to už by dnes měl být standard“.  

Miroslav Růžička se prosazením těchto projektů zapsal nesmazatelně do historie rozvoje udržitelnosti v České republice a stal se vzorem pro další lídry, které tak urgentně potřebujeme v jiných institucích, aby následovali jeho vzor. Proto Miroslavu Růžičkovi patří v Síni slávy managementu udržitelnosti čelní místo. Více o úsporách v Národním divadle čtěte například zde.

Miroslav Růžička

Jako prvního člena do Síně slávy uvádíme Miroslava Růžičku, který se zasloužil o transformaci energetického hospodářství Národního divadla v Praze. Pod jeho vedením byla také provedena rekonstrukce významné veřejné budovy (Státní opery), jejíž dokumentace byla vůbec poprvé v ČR provedena v systému Building Information Modeling. 

Projekty vedené Miroslavem Růžičkou dokázaly ušetřit na provozních výdajích Národního dovadla více než 100 milionů korun. Dále přinesly výrazné úspory zdrojů, jako jsou plyn, elektřina nebo pitná voda. Tyto projekty stále běží a každý měsíc přinášejí další úspory. Práce Miroslava Růžičky jednoznačně přinesla zásadní snížení ekologické zátěže provozu komplexu budov Národního divadla, snížení nákladů na provoz a údržbu, snížila poruchovost zařízení, a výrazně zvýšila kvalitu vnitřního prostřední pro návštěvníky a zaměstnance dovadla.

Miroslav Růžička také prosadil instalaci vůbec první velké fotovoltaické elektrárny v centru Prahy. Panely jsou velmi chytře součástí hydroizolace střechy. Takže tento projekt kromě výroby elektřiny ještě izoluje a zatepluje střechu. Jak říká pan Růžička, „to už by dnes měl být standard“.  

Miroslav Růžička se prosazením těchto projektů zapsal nesmazatelně do historie rozvoje udržitelnosti v České republice a stal se vzorem pro další lídry, které tak urgentně potřebujeme v jiných institucích, aby následovali jeho vzor. Proto Miroslavu Růžičkovi patří v Síni slávy managementu udržitelnosti čelní místo. Více o úsporách v Národním divadle čtěte například zde.

Partner síně slávy