O nás

Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti buduje komunitu profesionálů, která vytváří udržitelnější organizace. Poskytujeme manažerkám a manažerům potřebné vzdělání a orientaci v dovednostech potřebných pro změnu organizací k udržitelnosti. Učíme efektivně řídit udržitelnost a vytváříme možnost profesního sdružení pro agenty změny. Budujeme pro členky a členy značku kvality, což jim v dlouhodobém horizontu přinese konkurenční výhodu.

Naše činnosti

Podpora komunikace manažerek a manažerů udržitelnosti z různých průmyslů, služeb, kulturních organizací, univerzit, státní správy, samospráv a nezisku.

Poskytování odborného vzdělávání manažerek a manažerů udržitelnosti a adeptů na tyto pozice.

Asistence při realizaci odborné certifikace manažer/manažerka udržitelnosti.

Vzdělávání veřejnosti a propagace udržitelnosti, poskytování odborných a vědecky podložených informací z oblasti managementu udržitelnosti.

Propagace spolku v profesní komunitě a mezi klíčovými zúčastněnými stranami.

Naše cíle

Vybudovat komunitu profesionálů, která vytváří udržitelnější organizace.

Vybavovat manažerky a manažery udržitelnosti potřebnými dovednostmi pro změnu a efektivní řízení organizací k udržitelnosti.

Poskytovat členům i dalším zájemcům značku kvality a konkurenční výhodu.

Zvyšovat povědomí o managementu udržitelnosti mezi profesionály.
Stanovy asociace

Vedení asociace

Jaroslav Pašmik
Studoval management udržitelnosti na německé Leuphana University a MBA americké Chapman University.  2009-15 působil v České radě pro šetrné budovy. 2022-23 byl starostou Prahy 5. Přednáší management udržitelnosti na VŠE v Praze.
Leoš Vrzalík
Nestor českého managementu udržitelnosti, ve kterém je přes 15 let. Působí na pozici manažera udržitelnosti v Asahi Europe & International. Absolvoval obor Sustainability Leadership na Cambridge University.
Zuzana Holá
Zuzana působí v pozici Head of Communication & Sustainability ve společnosti Vodafone Czech Republic a.s.. Předtím vedla korporátní komunikaci ve společnosti Lidl Česká republika.
Jan Kurka
Působil v politických a manažerských pozicích několika samospráv. Je zakladatelem společnosti SUSTO, která pomáhá českým a slovenským městům v přechodu k udržitelnosti. Jeho zaměřením jsou legislativa a financování.
Zuzana Huňková
Zuzana působí v pozici koordinátorky udržtelného rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci. Vystudovala obor migrace a rozvojová studia na UK. Je absolventkou programu Akademie managementu udržitelnosti pro univerzity FPH VŠE.
Markéta Svobodová
Je auditorkou udržitelnosti v týmu pro rizika a ověřování v IKEA (globální tým). Studuje doktorát na FPH VŠE se zaměřením na udržitelnost. V roce 2015 založila dobrovolnickou skupinu RespON motivující organizace i jednotlivce k udržitelnosti.