O nás

Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti buduje komunitu profesionálů, která vytváří udržitelnější organizace. Poskytujeme manažerkám a manažerům potřebné vzdělání a orientaci v dovednostech potřebných pro změnu organizací k udržitelnosti. Učíme efektivně řídit udržitelnost a vytváříme možnost profesního sdružení pro agenty změny. Budujeme pro členky a členy značku kvality, což jim v dlouhodobém horizontu přinese konkurenční výhodu.

Naše činnosti

Podpora komunikace manažerek a manažerů udržitelnosti z různých průmyslů, služeb, kulturních organizací, univerzit, státní správy, samospráv a nezisku.

Poskytování odborného vzdělávání manažerek a manažerů udržitelnosti a adeptů na tyto pozice.

Asistence při realizaci odborné certifikace manažer/manažerka udržitelnosti.

Vzdělávání veřejnosti a propagace udržitelnosti, poskytování odborných a vědecky podložených informací z oblasti managementu udržitelnosti.

Propagaci spolku v profesní komunitě a mezi klíčovými zúčastněnými stranami.

Naše cíle

Vybudovat komunitu profesionálů, která vytváří udržitelnější organizace.

Vybavovat manažerky a manažery udržitelnosti potřebnými dovednostmi pro změnu a efektivní řízení organizací k udržitelnosti.

Poskytovat členům i dalším zájemcům značku kvality a konkurenční výhodu.

Zvyšovat povědomí o managementu udržitelnosti mezi profesionály.

Vedení asociace

Jaroslav Pašmik
Jaroslav Pašmik
Přednáší management udržitelnosti na FPH VŠE v Praze. V letech 2009-15 působil v České radě pro šetrné budovy. Studoval management udržitelnosti na Leuphana University v Německu a MBA program americké Chapman University.
Leoš Vrzalík
Leoš Vrzalík
Nestor českého managementu udržitelnosti, ve kterém je  přes 15 let. Působí na pozici manažera udržitelnosti v Asahi Europe & International. Absolvoval obor Sustainability Leadership na Cambridge University.
Zuzana Holá
Zuzana Holá
Zuzana působí v pozici Head of Communication & Sustainability ve společnosti Vodafone Czech Republic a.s.. Předtím vedla korporátní komunikaci ve společnosti Lidl Česká republika.
Jan Kurka
Jan Kurka
Působil v politických a manažerských pozicích několika samospráv. Je zakladatelem společnosti SUSTO, která pomáhá českým a slovenským městům v přechodu k udržitelnosti. Jeho zaměřením jsou legislativa a financování.
Zuzana Huňková
Zuzana působí v pozici koordinátorky udržtelného rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci. Vystudovala obor migrace a rozvojová studia na UK. Je absolventkou programu Akademie managementu udržitelnosti pro univerzity FPH VŠE. 
Markéta Svobodová
Markéta Svobodová
Je auditorkou udržitelnosti v týmu pro rizika a ověřování v IKEA (globální tým). Studuje doktorát na FPH VŠE se zaměřením na udržitelnost. V roce 2015 založila dobrovolnickou skupinu RespON motivující organizace i jednotlivce k udržitelnosti.
Barbora Holicka
Barbora Holická
Působí v organizaci Člověk v tísni na pozici manažerky interních projektů. Vystudovala obor rozvojová studia a mezinárodní vztahy na University of Westminster. Je absolventkou programu Akademie managementu udržitelnosti pro firmy FPH VŠE.