Konference managementu udržitelnosti 2022

16. 6. 2022, 9:00
Centrála společnosti Vodafone, Junkových 2, Praha Stodůlky
První konference managementu udržitelnosti v České republice se uskuteční ve čtvrtek 16. června v Praze. Na programu bude byznys, politika měst, transformace univerzit i energetiky. Hlavním nosným tématem konference je spolupráce k udržitelnosti.

Kdo akci organizuje a kde se koná

Konferenci organizuje Centrum managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE v Praze ve spolupráci s Asociací manažerek a manažerů udržitelnosti. Akci hostí firma Vodafone a koná se v její pražské centrále ve Stodůlkách.

Pro koho je akce určena

Konference je určena pro všechny manažerky, manažery a aktéry, kteří se ve svých organizacích zabývají transformací k udržitelnosti, ať už jsou z firem, měst, univerzit nebo státních organizací.

Vložné

5.500 Kč + DPH
2.300 Kč + DPH, vložné pro státní správu, samosprávu a univerzity
Vložné zahrnuje vstup na konferenci a večerní party.

Pár organizačních poznámek

Parkování u Vodafone
Na ulici Jeremiášova, pro mimopražské: ideálně zanechat auta na P+R parkovištích na okraji města a na konferenci dojet metrem.

Příchod do Vodafone a registrace
Prosíme, dostavte se na místo konference asi se 30 minutovým předstihem. V recepci Vodafonu získáte čárový kód, který poslouží jako klíč do dějiště konference.   

Orientace po budově
Plenární zasedání konference se koná v prvním patře Vodafonu. Paralelní sekce se budou většinou konat na stejném patře v menších zasedačkách. Kdyby se něco změnilo, budeme vás informovat přímo na akci. 

Přesun na party na loď
Ideálně metrem na Staroměstskou, a pak kousek pěšky kolem Rudolfina.

CO2 neutralita a odpovědný přístup
Konference proběhné v režimu CO2 neutrality. Emise počítá a offseting zajišťuje organizace CI2. Konference se řídí zásadami odpovědného zadávání. Dodavatelem cateringu je například sociální podnik.   

Program

9:00–9:20

Slavnostní zahájení; stav managementu udržitelnosti organizací v ČR

Petr Dvořák, generální ředitel Vodafone ČR, otevření konference Jaroslav Pašmik, FPH VŠE / AMMUR

9:20–9:40

Síň slávy: uvedení prvního člena, Slavnostní vyřazení absolventů Akademie 2022

9:40–10:30

Keynote a panelová diskuse: Udržitelná energetika, aneb co se mění s odklonem od Ruska a jaké příležitosti se otvírají?

Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO
Petr Třešňák, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Lukáš Hataš, ředitel Asociace pro elektromobilitu ČR
Michal Kuzmič, Manažer pro městské inovace, ČVUT UCEEB

10:30–11:00

Přestávka na občerstvení

11:00–11:30

24 veřejných univerzit na cestě k udržitelnosti: Co je čeká?

Richard Hubl, manažer rozvojových agend, MUNI
Zuzana Huňková, manažerka udržitelnosti, UPOL

11:30–12:15

Panelová diskuse: Spolupráce pro udržitelnost napříč firmami, městy a univerzitami

Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ a.s.
Zuzana Tučková, děkanka FLKR, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
František John, starosta města Zábřeh

12:15–12:45

Plenární diskuse

12:45–13:45

Oběd

13:45–17:00

Paralelní semináře, dialogy a vzájemné učení:

13:45–15:00

Úspory a rekonstrukce energetických hospodářství
(prezentace, diskuse, místnost Digital)
Miroslav Marada, ředitel pro strategii, Enesa a.s.
Petr Sulek, správce objektů, AVU
Václav Charvát, správa účelových zařízení, ČVUT

15:00–16:00

Úspory a rekonstrukce energetických hospodářství (odborné konzultace, místnost Digital)
Miroslav Marada, ředitel pro strategii, Enesa a.s.
Daniel Žáček, expert pro oblast energetiky, Enesa a.s.

14:15 – 15:15

Bariéry cirkulárního přístupu v segmentu FMCG
(prezentace, diskuse, místnost Hungary)
Tomáš Balej, Centrum managementu udržitelnosti a etiky, FPH VŠE

15:00–16:00

Udržitelné nakupování a zakázky měst, firem, univerzit
(prezentace, diskuse, místnost Romania)
Zdeněk Cvejn, vedoucí odboru veřejných zakázek, Univerzita Karlova
Jiří Prokš, vedoucí odboru veřejných zakázek, VŠCHT
Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Magistrát města Děčín
Ivana Mudriková, sekce odpovědné zakázky, MPSV

15:00–16:00

Speciál pro studenty od Vodafone
Program Discover, udržitelnost v ICT, diverzita a firemní kultura ve Vodafonu
(sraz v 15:00 před místnostní Digital, přesun do jiného patra)

15:30–17:00

Workshop Strategie, partnerství a struktura pro udržitelnost univerzit
(pouze pro účastníky CRP projektu, místnost Netherlands)

15:30–17:00

Workshop Zelená výstavba
(pouze pro účastníky CRP projektu, místnost Hungary)

16:00–17:00

Transformace měst k udržitelnosti: jak rozhýbat úřad a zapojit stakeholdery
(workshop, místnost Malta)
Jan Kurka, zakladatel SUSTO Sustainability Tools
Mišo Hudák, expert strategického plánování města Košice
Silvia Doušová, místostarostka Kutné Hory
Viktor Třebický, zakladatel CI2

18:45–19:30

Valná hromada Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti
Loď Königstein, Dvořákovo nábřeží

19:30–22:00
Večerní party na lodi
Party proběhne na palubě lodi Königstein, která kotví u Dvořákova nábřeží kousek od Rudolfina. V případě deštivého počasí se přesuneme do baru v podpalubí. V pokročilém večeru vyplujeme.
Zobrazit více

Hlavní partneři

Partner síně slávy

Partneři

Hlavní partneři

Partner síně slávy

Partneři

Záštita

Nezávazná přihláška

Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Kontaktní formulář Firmy
map-markercalendar-full