Co je Konference managementu udržitelnosti?

Konference managementu udržitelnosti jsou zaměřeny na setkávání angažovaných manažerek a manažerů z byznysu, univerzit, ze státní správy i samospráv. Cílem je vzájemná inspirace a podpora spolupráce, abychom společně dosáhli zlepšení managementu udržitelnosti organizací v Česku. Na konferenci také oceňujeme manažerky a manažery, kteří svou prací na cestě k udržitelnosti přinášejí prokazatelné výsledky.