Akademie managementu udržitelnosti pro firmy 2022

3. 2. 2022 – 16. 6. 2022
online
Staňte se úspěšnější v překonávání bariér a dosahování cílů firemní udržitelnosti. Buďte součástí komunity špičkových profesionálů a vzdělávejte se v jednom z nejdůležitějších oborů dneška a budoucnosti. Získejte certifikát z prvního českého exekutivního vzdělávání v managementu udržitelnosti z prestižní univerzity.
Mám zájem

Kdo Akademii organizuje

Akademii organizuje Centrum managementu udržitelnosti a etiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Na zajištění programu se podílí také tým české Asociace manažerů a manažerek udržitelnosti.

Kvalita a certifikát

Kvalitu programu garantuje tým profesionálů z praxe společně s akademiky, kteří patří k zakladatelům oboru v České republice. Po zvládnutí programu získáte certifikát o absolvování od renomované Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Cena Akademie

Cena za kompletní program je 39.000 Kč + DPH. Pokud se přihlásíte do 24.12.2021, získáte early birds slevu 25%. Dále nabízíme slevy pro partnery FPH VŠE, 20, 10 a 5 % dle typu partnerství, a slevu pro více účastníků z jedné firmy. Maximální počet účastníků z jedné firmy jsou tři, aby byla zachována diverzita. Slevy se nesčítají. Maximální počet účastníků celkově je 15.

Po absolvování programu

Získáte znalosti nových konceptů, které vám umožní úspěšněji dosahovat cílů.

Budete ovládat řadu nových manažerských nástrojů.

Budete znát inspirativní příklady z praxe a postupy úspěšných firem.

Budete vědět, jak překonávat bariéry, které brání vyšší udržitelnosti vaší organizace.

Budete rozumět procesu managementu udržitelnosti.

Vytvoříte si vlastní projekt s řešením konkrétního problému.

Vytvoříte si nové důležité profesní kontakty a vazby.

Budete všímavější a váš životní styl udržitelnější.

Díky novým poznatkům se stanete mocnější.

Pro koho je Akademie určena

Program je určen pro korporátní manažerky a manažery všech úrovní. V ideálním případě by alespoň část odpovědností mělo tvořit plnění cílů v oblasti korporátní udržitelnosti nebo CSR firmy

Kdy Akamedie začne a kde bude probíhat

Začátek Akademie je naplánován na čtvrtek 3. 2. 2022. Budeme se scházet převážně online (TEAMS). Periodicita setkávání bude týdenní s výjimkou týdnů se svátky či prázdninami. Výuka je organizována ve čtvrtky v odpoledních a večerních blocích od 16 do 19:30 hodin, plus jeden off-line víkendový workshop. Konkrétní data jsou uvedena u podrobného popisu programu.

Jaký bude mít Akademie výukový program?

Skladba bloků je hluboce zakořeněná v manažerském procesu. Začínáme úvodní orientací a pokračujeme plánováním, organizováním, leadershipem a kontrolou pro udržitelnost ve firmě. Každý blok je rozdělen na jednotlivá témata většinou v týdenních intervalech. Témata vychází ze současného stavu poznání o managementu udržitelnosti a jsou připravována ve spolupráci akademiky a špičkovými odborníky z praxe. V rámci programu vytvoříme některá témata také participativně ve spolupráci s účastníky, aby byla výuka maximálně šitá na míru vašich potřeb. Součástí programu je také volitelný projekt, který účastníci provádí podle vlastních potřeb ve svých firmách a víkendový workshop. Program se může ještě vyvíjet, ale následující schéma dává dobrou představu o obsahu.
Já, moje firma a přechod k udržitelnosti, 3. 2. 2022

Po úvodní koordinaci a seznámení se sjednotíme v základech oboru a poznáme příležitosti, hrozby a motivace pro firemní udržitelnost. Účastníci si zároveň zvolí téma dobrovolného projektu podle vlastní preference, ve kterém budou řešit, jak může být jejich firma udržitelnější a práce úspěšnější.

Udržitelný životní styl, aneb jak nevyhořet, 10. 2. 2022

Práce manažera nebo manažerky udržitelnosti je velmi náročná. Na to je potřeba se připravit. Podíváme se společně na metodu všímavosti, která nám může pomoci se s těžkostmi lépe vypořádat. Zároveň si otestujeme udržitelnost vlastního životního stylu a upozorníme na léčky, které individuální přesvědčení a jednání skrývá.

Strategický management udržitelnosti, 17. 2. 2022

Korporátní strategie je klíčovou složkou pro úspěšný management udržitelnosti a celkové fungování firmy. Chybné nastavení vede k zanedbávání udržitelnosti, a jak ukazuje praxe, může způsobit finanční ztráty. V této části se zaměříme na porozumění strategickému procesu, cílování pro udržitelnost, proaktivní využívání příležitostí a navázanou přidanou hodnotu. Součástí sekce bude také zajímavá případová studie a manažerské nástroje.

Jak překonat závislost na minulosti a další hrozby pro udržitelnost firem, 3. 3. 2022

Zde se naučíte dobře rozumět bariérám pro firemní udržitelnost a poznáte cesty, jak tyto bariéry úspěšně překonávat. Podíváme se přitom na silné koncepty a inspirativní příklady z praxe.

Moje firma očima vlivných stakeholderů, 10. 3. 2022

V tomto setkání poznáte rozdílné pohledy na současné pojetí vaší firmy a naučíte se rozpoznat hrozící problémy. Seznámíte se také s nástroji pro úspěšné řízení vztahů se stakeholdery. Zvláštní pozornost budeme věnovat vztahu firemní udržitelnosti a zákazníků. Budeme zkoumat, jaké jsou možnosti práce se zákazníkem a jeho ovlivňováním pro udržitelnost, a jak překonávat známý rozpor mezi záměrem a skutečným chováním zákazníků.

Efektivní nástroje pro plánování udržitelnosti,  17. 3. 2022

V této části se seznámíte s klíčovými manažerskými nástroji pro efektivní plánování udržitelnosti ve vaší firmě. Oprášíme obecné manažerské nástroje a podíváme se také na nástroje relativně nové, které byly vyvinuty speciálně pro oblast managementu udržitelnosti.

Participativně vytvořená nebo volitelná část,  31. 3. 2022

Návrhy účastníků, management udržitelnosti dodavatelského řetězce, management klima neutrality, „čisté příjmy“ a další témata.

Institucionalizace, HR aspekty a klíčové kompetence manažerů udržitelnosti, 7. 4. 2022

Tato část vám umožní poznat nejdůležitější dovednosti, které potřebujete pro dlouhodobý úspěch ve firmě. Zároveň budete tyto dovednosti diskutovat se špičkovými manažery a manažerkami udržitelnosti a analyzovat uchopení Vaší vlastní pozice ve firmě a rozvoj a operacionalizaci dovedností.

Moje funkce manažera/ky, komunikace mezi úrovněmi firmy a různými obory, 14. 4. 2022

Vaše pozice obvykle klade vysoké nároky na komunikaci, práci s hierarchií, mezioborovost a překonávání funkčních sil. V této části poznáte, jak se můžete zlepšit. Opět se přitom podíváme na inspirativní příklady z praxe.

Transformace firmy: Jak se připravit? Jaké nástroje použít?, 21. 4. 2022

V tomto setkání poznáte rozdílné pohledy na současné pojetí vaší firmy a naučíte se rozpoznat hrozící problémy. Seznámíte se také s nástroji pro úspěšné řízení vztahů se stakeholdery. Zvláštní pozornost budeme věnovat vztahu firemní udržitelnosti a zákazníků. Budeme zkoumat, jaké jsou možnosti práce se zákazníkem a jeho ovlivňováním pro udržitelnost, a jak překonávat známý rozpor mezi záměrem a skutečným chováním zákazníků.

Participativně vytvořená nebo volitelná část,  28. 4. 2022

Návrhy účastníků, management udržitelnosti dodavatelského řetězce, management klima neutrality a „čisté příjmy“ a další témata.

Participativně vytvořená nebo volitelná část,  5. 5. 2022

Návrhy účastníků, leadership v klima neutralitě a „čisté příjmy“ firmy, jak využít tržní transformační potenciál firmy a další témata.

Jak se stát skutečným efektivním lídrem udržitelnosti, výjezdní víkendový workshop 20. - 22. 5. 2022

V ideálním případě je manažerka nebo manažer udržitelnosti také lídrem, který inspiruje spolupracovníky a vytváří podmínky k tomu, aby firma byla výkonná a udržitelná. Jak to ale dokázat, když kolegové jsou tak různí a podmínky ve firmách jsou někdy velmi obtížné? V této části programu se podíváme se na metody, které vám pomohou se v problematice leadershipu dobře zorientovat včetně užitečných konceptů a praktických řešení.

Výjezdní workshop se koná v statutárním městě Jihlava, které je partnerem programu. Začínáme v pátek večer 20. 5. společnou večeří a networkingem. V sobotu a neděli pokračujeme tématem leadershipu v reprezentativních prostorách Rady města Jihlavy.  

V případě nepříznivé epidemiologické situace se workshop rozkládá na všední dny 19. a 26. 5. a uskuteční se online.

Zlepšování v udržitelnosti skrze reporting a audit,  2. 6. 2022

V této části se naučíte rozpoznávat kvality reportingu udržitelnosti. Poznáte, jak využívat reporting udržitelnosti jako nástroj pro řízení dopadů a zlepšování vaší firmy. A podíváte se na něj také očima různých stakeholderů.

Etický rámec pro manažery a jejich rozhodování,  9. 6. 2022

Byznys etika je nedílnou součástí managementu udržitelnosti. V této části se podíváme, jak rozpoznat individuální etické nastavení kolegů a manažerů a jak zakotvit etiku ve firmě a manažerském rozhodování pomocí specifického rámce a nástrojů.

Networking a slavnostní předání absolventských certifikátů,  16. 6. 2022
Konzultace k projektu a zlepšování v praxi,  24. 2., 24. 3., a 12. 5. 2022

V našem programu využíváme několik metod výuky. Jenou z nich je učení skrze dobrovolný volitelný projekt. Sami si vyberete téma a individuální konzultace, které budou probíhat online, Vám pomohou jej úspěšně rozvíjet. Individuální konzultace budou tři: K formulaci projektu, metodice zkoumání, analýze dat a prezentaci. Konzultace budou probíhat také v rámci výuky. Projekt může probíhat také v týmu.

Garanti programu

Jaroslav Pašmik
Přednáší management udržitelnosti na FPH VŠE v Praze. V letech 2009-15 působil v České radě pro šetrné budovy. Studoval management udržitelnosti na Leuphana University v Německu a MBA program americké Chapman University.
Leoš Vrzalík
Je nestorem českého managementu udržitelnosti, jemuž se věnuje 16 let. Nyní působí na pozici manažera udržitelnosti v Asahi Europe & International. Vystudoval obor Sustainability Leadership na Cambridge University.
Karel Fronk
Managementu udržitelnosti se věnuje již více než 10 let. Vede odbor udržitelného rozvoje ve společnosti Skanska. Vystudoval ČZU v Praze a je předsedou představenstva České rady pro šetrné budovy.
Vladimír Víšek
Udržitelnosti se věnuje od roku 2009, kdy odjel jako dobrovolník do Ghany. Osm let působil v IKEA, kde měl na starost agendu udržitelnosti na regionální a globální úrovní. Nyní je manažerem udržitelnosti Průša Research.Spoluzaložil iniciativu No Greenwashing.

Partneři programu

Hlavní partneři

Partner síně slávy

Partneři

Nezávazná přihláška

Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Kontaktní formulář Firmy
calendar-fullearth