Akademie managementu udržitelnosti pro univerzity 2022

24. 5. 2022 – 16. 6. 2022
online
Staňte se úspěšnější v překonávání bariér a dosahování cílů udržitelnosti univerzit a dalších akademických institucí. Buďte součástí komunity špičkových profesionálů a vzdělávejte se v jednom z nejdůležitějších oborů dneška a budoucnosti. Získejte certifikát z prvního českého vzdělávání v managementu udržitelnosti.
Mám zájem

Kdo Akademii organizuje

Program je určen pro aktéry změny, kteří působí na univerzitách na různých pozicích a v různých rolích. Hodí se jak pro akademické, tak pro administrativní pracovníky, jak pro asistenty, tak pro vedoucí kateder, děkany, kvestory nebo rektory.

Pro koho je Akademie určena

Kvalitu programu garantuje tým profesionálů z praxe společně s akademiky, kteří patří k zakladatelům oboru v České republice. Po zvládnutí programu získáte certifikát o absolvování od Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kvalita a certifikát

Kvalitu programu garantuje tým profesionálů z praxe společně s akademiky, kteří patří k zakladatelům oboru v České republice. Po zvládnutí programu získáte certifikát o absolvování od Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Po absolvování programu

Získáte přehled o tématice managementu udržitelnosti univerzit.

Budete obeznámeni s řadou manažerských nástrojů a konceptů.

Budete znát inspirativní příklady z praxe a postupy úspěšných univerzit.

Budete vědět, jak překonávat bariéry, které brání vyšší udržitelnosti vaší organizace.

Budete rozumět procesu managementu udržitelnosti.

Vytvoříte si nové důležité profesní kontakty a vazby.

Díky novým poznatkům se stanete mocnější.

Kdy Akamedie začne a kde bude probíhat

Začátek Akademie je naplánován na 24. 5. 2022. Budeme se scházet online (TEAMS) s možností závěrečného osobního setkání (dle epidemiologické situace). Periodicita setkávání bude týdenní. Výuka je organizována ve čtvrtky v podvečerních blocích 16-19 hodin. Setkání je pět. Konkrétní data jsou uvedena u podrobného popisu programu.

Jaký bude mít Akademie výukový program?

Skladba bloků je hluboce zakořeněná v manažerském procesu a současném poznání o hlavních oblastech udržitelnosti univerzit. Začínáme úvodní orientací a pokračujeme plánováním, organizováním, leadershipem a kontrolou pro udržitelnost. Témata jsou připravována ve spolupráci akademiky a špičkovými odborníky z praxe. Program se může ještě vyvíjet, ale následující schéma dává dobrou představu o jeho obsahu.
Nejprve se sjednotíme v základech oboru, stavu bádání a stavu praxe. Pak se budeme zabývat strategickým plánováním, cílováním pro udržitelnost, bariérami a proaktivním využívání příležitostí. Součástí sekce bude také zajímavá případová studie a manažerské nástroje.
V této sekci se zaměříme na problematiku institucionalizace udržitelnosti a klíčové kompetence nutné pro implementaci strategie. Seznámíme se s překážkami, které představuje současná praxe, a nástroji, jak překážky překonávat.
Aktéři změny a manažeři udržitelnosti jsou v ideálním případě také lídry, kteří inspirují spolupracovníky a vytváří podmínky k tomu, aby byla instituce udržitelná. Jak to ale dokázat, když kolegové jsou tak různí a obecné podmínky na univerzitách jsou složité? V této části programu se podíváme na metody, které vám pomohou se v problematice leadershipu dobře zorientovat včetně užitečných konceptů a praktických řešení.
V této části se seznámíte s typy hodnotících nástrojů a reportingu udržitelnosti. Zároveň se naučíte rozpoznávat kvalitu reportingu. Poznáte, jak využívat reporting udržitelnosti jako nástroj pro řízení dopadů a zlepšování vaší instituce. A podíváte se na něj také očima různých zúčastněných stran.
Konec programu bude zaměřen na sdílení příběhů a zkušeností účastníků z jednotlivých institucí a budování komunity aktérů udržitelnosti na univerzitách. Modul proběhne online nebo offline podle domluvy.

Cena Akademie

Cena za kompletní program je 6.700 Kč + DPH.

Maximální počet účastníků z jedné univerzity jsou tři, aby byla zachována diverzita. Charakter programu je komorní a maximální počet účastníků je 20.

Garanti programu

Jaroslav Pašmik
Přednáší management udržitelnosti na FPH VŠE v Praze. V letech 2009-15 působil v České radě pro šetrné budovy. Studoval management udržitelnosti na Leuphana University v Německu a MBA program americké Chapman University.
Jana dlouhá
Jana je ekoložka a působí v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se věnuje transformativnímu environmentálnímu vzdělávání a udržitelnosti univerzit. Je také editorkou časopisu Envigogika.

Hlavní partneři

Partner síně slávy

Partneři

Nezávazná přihláška

Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Kontaktní formulář Univerzity
calendar-fullearth